Brands:Clinque

Son dưỡng ẩm có màu Clinique Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm

540,000

✔️ Thương hiệu:
✔️ Trọng lượng: 3g
✔️ Công dụng: Cung cấp độ ẩm

Son dưỡng ẩm có màu Clinique Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm

540,000