Brands:Shiseido

Son bóng Shiseido – Son môi dạng nước LacquerInk Lipshine

✔️ Thương hiệu:Shiseido

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.