Brands:Gucci

Nước hoa nữ Gucci Mémoire d’une Odeur trong sáng và nồng nàn

3,650,000

✔️ Thương hiệu: Gucci
✔️ Dòng: Gucci Mémoire D’une Odeur
✔️ Nồng độ nước hoa: Nồng độ 15-20% Eau de Parfum (EDP)

Nước hoa nữ Gucci Mémoire d’une Odeur trong sáng và nồng nàn

3,650,000