Nước hoa nam Kilian Straight To Heaven, White Cristal thu hút

6,000,000

✔️ Thương hiệu: Kilian
✔️ Mùi hương chính: Dòng gỗ tuyết tùng, Dòng hương rượu rum
✔️ Nồng độ nước hoa: Nồng độ 15-20% Eau de Parfum (EDP)

Nước hoa nam Kilian Straight To Heaven, White Cristal thu hút

6,000,000