Brands:Clinque

Nước hoa dạng xịt Clinique Happy Perfume Spray

1,170,000

✔️ Thương hiệu: Clinique
✔️ Mùi hương chính: Dòng hương hoa, trái cây
✔️ Nồng độ nước hoa: Nồng độ 15-20% Eau de Parfum (EDP)

Nước hoa dạng xịt Clinique Happy Perfume Spray

1,170,000