Brands:Burberry

Nước hoa Burberry Weekend For Women giản dị nhẹ nhàng

1,920,000

✔️ Thương hiệu: Burberry
✔️ Dòng: Burberry Classic
✔️ Mùi hương chính: Dòng hương hoa cỏ
✔️ Nồng độ nước hoa: Nồng độ 15-20% Eau de Parfum (EDP)

Nước hoa Burberry Weekend For Women giản dị nhẹ nhàng

1,920,000