Hiển thị một kết quả duy nhất

2,830,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000
2,830,000