Hiển thị một kết quả duy nhất

-11%
-3%
750,000
880,000
880,000
880,000
750,000
880,000