Hiển thị một kết quả duy nhất

1,550,0003,250,000
1,675,0003,050,000
1,575,0002,550,000
1,850,0003,625,000