Hiển thị một kết quả duy nhất

2,299,0002,999,000
1,800,0003,370,000
1,390,0003,454,000
1,751,2002,189,000
1,395,0001,695,000
1,936,0003,311,000