Hiển thị một kết quả duy nhất

2,250,0003,250,000
1,600,0002,675,000
1,875,0003,300,000
1,725,0003,250,000