Hiển thị một kết quả duy nhất

1,875,0003,275,000
1,725,0003,250,000
2,000,0002,675,000