Hiển thị một kết quả duy nhất

2,000,0002,475,000
2,925,0003,650,000
2,050,0002,600,000
2,375,0002,975,000
1,925,0002,475,000
2,350,0002,950,000
2,425,0004,125,000