Hiển thị một kết quả duy nhất

1,971,0003,245,000
2,095,0002,690,000
2,100,0002,790,000
1,485,0003,495,000