Hiển thị một kết quả duy nhất

2,015,0002,450,000
2,300,0002,790,000
2,030,0003,049,000