Hiển thị một kết quả duy nhất

1,458,0002,862,000
1,350,0002,835,000
2,160,0002,943,000
1,647,0003,267,000
1,350,0002,835,000
1,593,0003,132,000
1,620,0003,240,000