Hiển thị một kết quả duy nhất

2,000,0003,500,000
1,625,0002,000,000
2,000,0003,500,000
2,250,0002,875,000
1,500,0003,625,000