Hiển thị một kết quả duy nhất

2,299,0002,557,000
1,694,0003,036,000
1,469,6002,590,000
1,690,0002,590,000
1,529,0002,912,000