Hiển thị một kết quả duy nhất

1,675,0002,325,000
1,998,0002,781,000
645,0001,395,000
1,550,0001,850,000
1,990,0002,399,000