Hiển thị một kết quả duy nhất

1,925,0002,425,000
2,650,0003,500,000
2,650,0003,500,000
1,875,0002,375,000
1,875,0003,000,000

Rùng mình với lễ hội Halloween Bỏ qua