Hiển thị một kết quả duy nhất

1,458,0002,862,000
1,620,0002,160,000
2,106,0002,754,000
1,512,0002,754,000
1,458,0002,862,000
1,458,0002,862,000
1,620,0002,160,000
1,620,0002,079,000

Rùng mình với lễ hội Halloween Bỏ qua