Hiển thị tất cả 1 kết quả

Son bóng là một sản phẩm được sử dụng chủ yếu để cung cấp cho đôi môi bóng, và đôi khi để thêm một màu sắc tinh tế. Nó được phân phối dưới dạng chất lỏng hoặc chất rắn mềm Sản phẩm có sẵn trong phạm vi độ mờ từ mờ đến rắn, và có thể có các kết thúc mờ, lấp lánh, bóng và kim loại khác nhau