Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chì kẻ viền môi (Lip Liner)
Chì kẻ môi là mỹ phẩm trang điểm môi. Chì dùng để kẻ kín vào các vùng không đều trên cạnh ngoài môi trước khi tô thoa son môi, do đó tạo nên hình dạng mịn