Trị tóc bạc và hói đầu
là sản phẩm trị tóc bạc giúp màu tóc ” muối tiêu ” sẽ trợ thành màu đen truyền thống của tóc. Điều trị hối đầu là hiện tượng tóc gãy rụng nhiều dẫn đến chân tóc yếu. Làm mất đi một lượng tóc đáng kể. Sản phẩm phục hồi chân tóc giúp cải thiện được tình trạng chân tóc yếu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.