Showing all 1 result

Keo xịt tóc hay gôm xịt tóc là sản phẩm mỹ phẩm phổ biến được phun xịt lên tóc để giữ nếp tóc cứng hoặc trong một kiểu tóc nhất định