Máy uốn tóc là một dụng cụ được dùng để thay đổi cấu trúc của tóc bằng cách sử dụng nhiệt. Có ba loại chủ yếu: máy uốn tốc dùng để tạo những kiểu tóc xoăn, máy ép thẳng tóc sử dụng để ép thẳng tóc và máy ép thành nếp dùng để tạo tạo thành nếp cho kiểu tóc mong muốn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.