Hiển thị một kết quả duy nhất

850,000
1,000,000
1,000,000
900,000
950,000
950,000
900,000
900,000
900,000