Showing 1–12 of 146 results

Mặt nạ cho mặt là một hình thức chăm sóc da tại chỗ được thiết kế để cung cấp một số tính chất bổ sung cho da mặt. có nhiều loại mặt nạ giấy mặt nạ gel mặt nạ kem.. Tùy thuộc vào loại mặt nạ được sử dụng, chúng sẽ củng cố thêm cho quy trình chăm sóc da