Hiển thị một kết quả duy nhất

-11%
-14%
-25%
-14%
-14%
-21%
-15%
-20%
-30%
-19%
-25%
-25%
-27%
-13%
-12%
-3%