Hiển thị một kết quả duy nhất

Sum 37

-18%
-23%
-15%
-26%
-27%